MediaNyheter

Reitan Retail 2023: Vekst og investeringer for fremtiden

30. april 2024

Reitan Retail 2023: Vekst og investeringer for fremtiden

Sterk utvikling i butikkomsetning og betydelige investeringer preget årsresultatet til handelshuset Reitan Retail i 2023.

 • Solid vekst i butikkomsetningen for REMA 1000 Norge; investeringer i priskutt og god utvikling i Norsk Kylling
 • Sterk utvikling i REMA 1000 Danmark; historisk ALDI-avtale gir kraftig vekst, åpner butikk nummer 400
 • Vekst og normalisering i convenience-virksomheten etter pandemien; pågående porteføljeoptimalisering og restrukturering 
 • God underliggende drift i Uno-X Mobility; store investeringer i fremtidens mobilitet

Reitan Retails butikkomsetning endte på 127 684 millioner kroner i 2023, opp fra 115 767 millioner kroner i 2022. Driftsresultat før verdijusteringer i eiendomsporteføljen ble 3 317 millioner kroner, sammenlignet med 3 455 millioner kroner i 2022. Driftsresultatet endte på 3 087 millioner kroner i 2023, sammenlignet med 3 597 millioner kroner i 2022. Driftsmargin før skatt og finansposter endte på 2,4 prosent, sammenlignet med 3,1 prosent i 2022.

– Først og fremst vil jeg sende en stor takk til kundene våre og til alle de 45 000 menneskene i Reitan Retail som hver dag står på for å vinne kundenes hjerter, sier Ole Robert Reitan, når han oppsummerer 2023.

– Gitt de usikre markedsforholdene i fjor og engangseffektene som påvirker tallene, er jeg fornøyd med den underliggende driften og resultatet for året. Vi investerer betydelig for å skape trygge og gode jobber, og har evighetens perspektiv for selskapet, sier Ole Robert.

I 2023 investerte Reitan Retail for 2,4 milliarder kroner i handelsvirksomheten. Gjennom året økte antall arbeidsplasser med om lag 2000. Til sammen jobbet det mer enn 45 000 mennesker i Reitan Retail ved inngangen til 2024. 

Markedsandeler, forbedringsarbeid og investeringer

Reitan Retail har virksomhet i syv land i Norden og Baltikum, og i snitt gjennomføres det mer enn 23 kundetransaksjoner i systemet hvert sekund, hele året. De største og finansielt viktigste forretningsområdene er REMA 1000 Norge og REMA 1000 Danmark, som til sammen har nærmere 1100 lavprisbutikker.

– I Norge vinner REMA 1000 viktige pristester og tar stadig nye markedsandeler, samtidig som vi jobber hardt med å ta og befeste posisjonen som Norges billigste og beste dagligvareaktør.

– I Danmark åpner vi for tiden én til to butikker i uken, og jeg er imponert over de danske kollegaene våre, som igjen har klart å gjøre REMA 1000 til den sterkeste merkevaren i hele Danmark, sier Reitan.

Han trekker også frem at han synes det er gledelig å se at forbedringsarbeidet i forretningsområdet Reitan Convenience bærer frukter.

– I 2023 var kundene endelig tilbake som normalt etter pandemien, som var svært vanskelig for våre kjøpmenn i convenience. Vi ser god effekt av de oppdaterte strategiene som er iverksatt i flere av landene, og vi jobber nå aktivt med forbedringer i særlig Norge og Finland. Vi har mye spennende på gang, sier Reitan.

Om Uno-X Mobility legger Reitan vekt på at selskapet i 2023 hadde solid underliggende drift, og at det ble gjennomført betydelige investeringer for fremtidens mobilitet.

– Vi skal ha den gule ledertrøyen for utvikling av ladenettverk til elektrisk tungtransport, og vi satser tungt både i Norge og Danmark. Samtidig fortsetter vi utrullingen av ladenettverket for personbiler. Slike ambisjoner krever investeringer, som vi allerede er godt i gang med, sier Reitan.

Butikkåpninger og strategisk fokus 

Når Reitan ser tilbake på 2023 er høydepunktet lett å finne:

– Det strategiske høydepunktet i 2023 var godkjennelsen av REMA 1000 Danmarks kjøp av ALDIs butikklokasjoner i Danmark, en milepæl som illustrerer kraften og skalérbarheten i forretningsmodellen vår, sier han. 

2. mai i år åpner REMA 1000 butikk nummer 400 i Danmark.

– Vi har blikket fast rettet fremover, og vi fortsetter å bygge et robust Reitan Retail med evighetens perspektiv. I årene fremover skal vi styrke vår kultur og kjernevirksomhet, fortsette å utvide virksomheten og vokse, og posisjonere oss for fremtiden gjennom ambisiøst ansvarsarbeid, teknologisk utvikling og nye innovative løsninger som gjør hverdagen til kundene våre litt enklere og verden litt bedre, sier Ole Robert Reitan.

Høydepunkter 2023:

 • Utrulling av 7-Eleven-butikker og -automater på lufthavnene Kastrup, Arlanda og Landvetter
 • Uno-X Mobility åpnet sine første lynladere for tungtransport i Norge og Danmark
 • Deltakelse i Tour de France for første gang for Uno-X Mobilitys herrelag
 • Uno-X Mobility overtok 57 energistasjoner i Danmark, i samarbeid med 7-Eleven
 • ALDI-transaksjonen godkjent av danske konkurransemyndigheter, mange nye butikkåpninger
 • Ytterligere investeringer i bedret dyrevelferd ved Norsk Kylling: Nytt klekkeri med verdensledende teknologi ferdigstilt 
 • Uno-X Mobility samler all virksomhet under én merkevare: Uno-X
 • REMA 1000 rangert som sterkeste merkevare i Danmark og på topp i kundelojalitetsmåling
 • R-kioski kåret til best på personlig service i Finland
 • Både REMA 1000 Norge og REMA 1000 Danmark har satt i drift sine første elektriske lastebiler
 • Nye og ambisiøse mål for kutt i CO2-utslipp og bedre kjønnsbalanse i alle land

Resultat 2023 per forretningsområde:

REMA 1000 Norge

 • Butikkomsetning: MNOK 51 280 (MNOK 47 401 i 2022)​
 • Driftsresultat: MNOK 1 769 (MNOK 1 699)​
 • Solid vekst i butikkomsetning og salgsinntekter. Økte markedsandeler, god utvikling ved Norsk Kylling, sterk konkurranse i dagligvaremarkedet og investering i priskutt.

REMA 1000 Danmark

 • Butikkomsetning: MNOK 35 207 (MNOK 28 301 i 2022) 
 • Driftsresultat: MNOK 1 347 (MNOK 1 248)​
 • Solid vekst i butikkomsetning og salgsinntekter. Inflasjon og kostnader ved implementering av ALDI-avtale og oppstart av nytt distribusjonssenter i Horsens bidro til marginpress.

Reitan Convenience

 • Butikkomsetning: MNOK 16 490 (MNOK 14 688 i 2022)​
 • Driftsresultat: MNOK 213 (MNOK -1)​
 • Solid vekst i butikkomsetning og salgsinntekter. Sterk resultatforbedring i Sverige, Danmark og Baltikum. Forbedringsprogrammer iverksatt i Norge og Finland. Viktige kontrakter vunnet på Kastrup, Arlanda og Landvetter.

Uno-X Mobility

 • Driftsinntekter: MNOK 20 780 (MNOK 21 756 i 2022)​
 • Driftsresultat: MNOK 285 (MNOK 723)​
 • Solid utvikling for flytende drivstoff i svakere markeder. Strategiske investeringer i mer bærekraftige mobilitetsløsninger, slik som lading av elektrisk tungtransport. Avtale om overtakelse av ytterligere 57 energistasjoner i Danmark.

Del artikkel