Vårt ansvar

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Reitan Retail med datterselskaper i Norden og Baltikum er omfattet av åpenhetsloven. Vi er positive til lovens hensikt som bygger opp under vår forretningsstrategi om ansvarlighet. På denne siden finner du vår redegjørelse etter åpenhetsloven.

Den 1. juli 2022 trådte en ny lov med navn «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold», også kalt åpenhetsloven, i kraft.

Åpenhetsloven har til hensikt å redusere risiko for brudd på menneskerettighetene og sikre anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, i verdikjeden og hos samarbeidspartnere.

Loven er særnorsk, med plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger utarbeidet i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

I Reitan Retail sin rapport redegjør vi for vesentlige risiko, funn, tiltak og planer i våre fire forretningsområder REMA 1000 Norge, REMA 1000 Danmark, Reitan Convenience og Uno-X Mobility.

REMA 1000 Norge og Uno-X Mobility redegjør i tillegg individuelt for seg og sine datterselskaper. Deres redegjørelser kan leses her:

Loven åpner opp for at alle kan stille oss spørsmål om hvordan vi jobber med grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, og hvor produktene våre kommer fra. Henvendelsen må være skriftlig og vi som selskap skal svare i løpet av tre uker.

Du kan sende oss din forespørsel her: post@reitanretail.no

Vi i Reitan Retail er opptatt av ditt personvern. Ved å kontakte oss godtar du at informasjonen du oppgir brukes for å kunne hjelpe deg med det du lurer på, samt til analyse og statistikk. Informasjon kan bli videresendt internt hvis det er nødvendig for å håndtere saken din.

For å lese mer om dine rettigheter se Datatilsynet sine nettsider - Dine rettigheter

Del artikkel