Om oss

Styrende dokumenter

Styrende dokumenter

Våre styrende dokumenter gjelder for alle som jobber for, i eller med Reitan Retail, herunder ansatte i forretningsområdene våre, ansatte av våre kjøpmenn, leverandører eller andre samarbeidspartnere.

Retningslinjene er klokkeklare når det gjelder menneskerettigheter, trygghet og sikkerhet, likestilling, mangfold og inkludering.

Dokumentene inkluderer også hvordan vi håndterer anti-korrupsjon og overholdelse av lovverk. De definerer alles plikt til å melde fra om enhver mistanke om brudd på retningslinjene.

Brudd, eller mistanke om brudd på retningslinjene våre, kan varsles til den ansattes nærmeste leder, til leders leder, eller gjennom varslingskanalen vår.

Dokumenter på norsk

Varslingsprosess

pdf, 94.1 KB

Dokumenter på engelsk

Del artikkel