Ny Menon-rapport: Prisdiskrimineringsforbud kan gi lavere priser

Menon Economics konkluderer i en ny rapport med at et forbud mot usaklig prisdiskriminering kan redusere etableringshindre i dagligvaremarkedet og bidra til at mindre kjeder og leverandører kan vokse og dermed øke konkurransen i det norske markedet.

Fullstendig rapport kan lastes ned fra https://www.menon.no/wp-content/uploads/2022-97-Innkjopspriser.pdf

I rapporten oppsummerer det anerkjente analyse- og rådgivningsselskapet at en forskrift kan ha flere positive effekter for norske dagligvarekunder, blant annet gjennom

  • reduserte etableringshindre både på leverandør- og kjedeleddet
  • at det blir enklere for både leverandører og dagligvareaktører å vokse, noe som vil bidra til økt konkurranse og reduserte priser både i leverandør- og kjedeleddet

Menon anser at gjennomsnittlige innkjøps- og sluttbrukerpriser kan øke moderat på kort sikt, men at det er sannsynlig at det oppveies av nyetablering og vekst blant mindre kjeder og leverandører på lenger sikt.

Analysebyrået konkluderer også med at på kort sikt, før ny etablering finner sted, vil det variere mellom varer, kjeder og leverandører hvorvidt forskriften fører til økte eller reduserte innkjøpspriser.

Rapporten fra Menon er utarbeidet på oppdrag fra Oda Norway og Reitan Retail.

Kritiserer Konkurransetilsynet for å være ensporet

– Det er slående hvor bombastisk og ensidig Konkurransetilsynet har fremstilt denne saken. Rapporten fra Menon gir et mer nyansert bilde av hvilken effekt regulering av usaklig prisdiskriminering kan få i Norge, sier konsernsjef i Oda, Karl Munthe-Kaas, og viser til at Konkurransetilsynet konsekvent baserer seg på økonomisk teori som hevder at denne typen regulering kun vil føre til høyere innkjøpspriser.

– Det er bekymringsfullt at Konkurransetilsynet lener seg på den samme økonomiske teorien de har gjort i alle år. Det faktiske resultatet er jo at det norske dagligvaremarkedet er blant de med minst mangfold i verden. Noe må gjøres, og rapporten fra Menon viser at en forskrift vil være et steg i riktig retning, sier han.

Ønsker nye konkurrenter velkommen

Forskjeller i innkjøpspriser ble av Oslo Economics og Oeconomica (2017) identifisert som det største enkelthinderet for nyetablering av dagligvarekjeder i Norge. Kårstein Eidem Løvaas, myndighetskontakt i Reitan Retail, som står bak REMA 1000, sier selskapet ønsker økt konkurranse velkommen.

– Vi ønsker oss flere konkurrenter og leverandører. Det er ingen tvil om at flere tilbydere vil bidra til å øke konkurransen og redusere både innkjøpsprisene og prisene til kundene i butikken, sier Løvaas.

Fullstendig rapport kan lastes ned fra https://www.menon.no/wp-content/uploads/2022-97-Innkjopspriser.pdf