22. april 2024

Uno-X Mobility kjøper Tungbil Lading AS

For å raskere kunne møte våre kunders og samfunnets behov for mer bærekraftig tungtransport har Uno-X Mobility kjøpt selskapet Tungbil Lading AS. Dette gir Uno-X tilgang til flere strategiske beliggenheter som er egnet for å etablere lading for tungbiler.

Lynlading av elektrisk tungbil.

-Denne strategiske investeringen setter oss i stand til å raskere kunne utvide vårt nettverk av ladestasjoner, og bekrefter vår ambisjon om å ta en ledende rolle innen underveislading av tungtransport, sier Ole Johannes Tønnessen, daglig leder for Uno-X E-Mobility.

I Miljødirektoratets kunnskapsgrunnlag om klimatiltak som kan kutte utslipp i Norge fremheves elektrifisering av lastebiltransport som et viktig enkelttiltak. [1] Uno-X Mobility er i dag en sentral aktør innen flytende drivstoff til tungtransporten og ønsker å bidra til å akselerere elektrifiseringen. På kort og mellomlang sikt har Uno-X Mobility en ambisjon om at 70 tungbiler skal kunne lade samtidig fordelt på 15 planlagte lokasjoner.

-Med kjøpet av Tungbil Lading AS styrker vi nå vår evne til å være en god samarbeidspartner for bileiere og transportselskaper som ønsker å elektrifisere sin bilpark, sier Thomas Erik Sande, leder for Commercial i Uno-X Mobility Norge.

Plassering av de første dedikerte lokasjonene for underveislading av tungbil er vist i vedlagte kart.

-Vårt mål er å være i forkant av utviklingen og levere nyskapende løsninger som gjør overgangen til elektrifisert tungtransport enklere. Vi ser frem til å fortsette å samarbeide med våre kunder for mer bærekraftig tungtransport, avslutter Sande.

[1] https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2024/april-2024/klimatiltak-i-norge-kunnskapsgrunnlag-2024/