Miljø

Vi arbeider for lavere klimagassutslipp.

Vi skal lede an i den grønne omstillingen i våre bransjer gjennom våre bærekraftsinitiativ, ved å hjelpe våre kunder til å ta klimavennlige valg og jobbe for en bærekraftig verdikjede som beskytter jordsmonn og biologisk mangfold.

Vi har allerede gjort mye innenfor klima og miljø. Her er noen eksempler:

Del artikkel