MediaNyheter

Reitan Retail 2021: Solid plattform for lønnsom og bærekraftig vekst

11. mai 2022

Reitan Retail 2021: Solid plattform for lønnsom og bærekraftig vekst

2021 markerte en ny start for REITANs handelsvirksomhet med etableringen av Reitan Retail. Solide resultater, effektiv drift og viktige strategiske grep gir en solid plattform for lønnsom og bærekraftig vekst som et ledende nordisk og baltisk handelsselskap.

– Jeg er svært fornøyd med vårt første år som ett felles handelsselskap, både strategisk og operativt. Vi leverer et solid resultat og sterk underliggende drift, takket være 42 000 positive og offensive sysselsatte, som har sikret trygg forsyning av kritiske varer til våre kunder – hjemme, på farta og langs vei, sier Ole Robert Reitan, CEO i Reitan Retail.

Reitan Retail har virksomhet innen dagligvare, convenience og mobilitet, med 3 843utsalgsteder i syv land, 1,9 millioner transaksjoner per dag og en total butikkomsetning på 104 milliarder kroner i 2021, mot 104 milliarder kroner i 2020. Driftsresultatet endte på 3,8 milliarder kroner, mot 4,4 milliarder kroner i 2020.

Resultatene for 2021 var preget av pandemi og restriksjoner, som bidro til et løft i butikkomsetningen i dagligvaredelen av virksomheten sammenlignet med før pandemien, mens det veide negativt i convenience-delen, der restriksjoner gjorde at kundetrafikken ble betydelig redusert.

– Det har vært et spesielt år, preget av pandemi, begrenset forutsigbarhet og ustabilitet i markedene. Derfor er jeg spesielt imponert over at vi har evnet og turt å satse på fornying og strategiske grep som posisjonerer oss for fremtiden, sier Reitan. – Vi har det som skal til for å forsterke vår posisjon, fornye vår portefølje og skape lønnsom og bærekraftig vekst, sier han.

Blant strategiske milepæler er:

  • Etablering og utvikling av Kolly, som konkurrerer i markedet for hotell, restauranter og catering (HoReCa) i Norge
  • Åpningen av ny fabrikk for Norsk Kylling, et avansert, energi- og klimaeffektivt anlegg for mer bærekraftig kyllingproduksjon på Orkanger i Trøndelag
  • Utrulling av Svanemerket bilvask i Norge
  • Satsning på lynlading, med åpning av første ladestasjon i april 2022
  • Nye og nyskapende konsepter: 7-Eleven Market i Oslo og PBX i Stockholm i 2021, samt utvikling av nytt bykonsept, Innom, lansert i Oslo i 2022

Reitan Retail har fire forretningsområder: REMA 1000 Norge, REMA 1000 Danmark, Reitan Convenience og Uno-X Mobility. I tillegg opererer Reitan Retail en eiendomsportefølje, som støtter kjernevirksomheten.

REMA 1000 Norge leverte en butikkomsetning på 47,6 milliarder kroner i 2021 og et driftsresultat på 1,8 milliarder kroner, mot 2,2 milliarder kroner året før. Nedgangen mot 2020 var hovedsakelig drevet av investering i lavere priser til våre kunder. REMA 1000 vant 5 av 5 VG-matbørser i 2021 og fortsetter å forsterke sin sterke prisposisjon.

REMA 1000 Danmark hadde en omsetning på 25,7 milliarder kroner og et driftsresultat på 1,1 milliarder kroner, mot 1,2 milliarder kroner året før. Merkevaren REMA 1000 markerte seg sterkt gjennom året og ble kåret til både Danmarks ledende merkevare av YouGov og som Danmarks mest bærekraftige merkevare av Sustainable Brand Index.

Reitan Convenience, som omfatter velkjente merkevarer som 7-Eleven, Narvesen, Pressbyrån og R-kioski, hadde en butikkomsetning på 12,9 milliarder kroner i 2021 og et negativt driftsresultat på 89 millioner kroner, mot minus 51 millioner kroner i 2020, påvirket av betydelige pandemirelaterte restriksjoner og finansiell støtte til kjøpmenn begge år.

Uno-X Mobility, som omfatter flytende drivstoff, svanemerkede vaskehaller og lynlading for elbiler, hadde et driftsresultat på 972 millioner kroner i 2021, mot 803 millioner i 2020, i et år preget av god drift og høye energipriser.

Reitan Retails finansielle posisjon er robust, med lav gjeldsgrad og sterk likviditet.

Reitan Retail er heleid av REITAN. REITAN utforsker muligheten for å børsnotere og i den forbindelse gjøre en minoritetsandel av aksjene i Reitan Retail tilgjengelig for andre aksjonærer.

Fakta om Reitan Retail

Reitan Retail er et ledende handelsselskap i Norden og Baltikum med virksomhet innen dagligvare, servicehandel og mobilitet i syv land.

Vi er en familie med 42 000 positive og offensive mennesker og sterke merkevarer som REMA 1000, Innom, Narvesen, R-kioski, Pressbyrån, Uno-X, YX og 7-Eleven.

Med sterke verdier, effektiv drift og lokalt eierskap, skaper vi de beste kundeopplevelsene i folks hverdag og bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Kontaktperson

Øyvind Breivik, kommunikasjonssjef Reitan Retail: +47 402 26 686, oyvind.breivik(a)reitanretail.no

Del artikkel